بستن
FA EN AR RU FR CHI

ماه خدا،ماه اطعام مساکین و....(229)

ماه خدا،ماه اطعام مساکین و....(229)


ماه خدا،ماه اطعام مساکین و....(229)

(باسمه تعالی)

فرارسیدن ماه خدا،ماه اطعام مساکین،ماه طلب بخشش ومغفرت،ماه مبارک رمضان وماه مهمانی پروردگاربربازنشستگان وموظفین محترم وهمکاران گرامی دانشگاه وهمه مسلمین جهان مبارک وتهنیت باد.ر

هیات مدیره کانون صنفی 

بازنشستگان دانشگاه گیلان