بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراجعه جهت پرکردن فرم بیمه ایران به....( 298 )

مراجعه جهت پرکردن فرم بیمه ایران به....( 298 )


 

مراجعه جهت پرکردن فرم بیمه ایران به....( 298 )

( باسمه تعالی )                          با سلام ، همکاران محترم  بازنشسته و موظفین هر چه سریعتر جهت پر نمودن فرم جدید بیمه ایران  تا تاریخ 30/ 6/ 1398 درروزهای زوج به دفتر کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه نمایند. شایان ذکر است دانشگاه گیلان در نظر دارد در صورت به حد نصاب رسیدن  تعداد متقاضی ،بازنشستگان را نیز تحت پوشش بیمه ایران همسان شاغلین قرار دهد. قابل ذکر است  در خصوص سئوال ویا سئوالات  پیش آمده در خصوص  بیمه ایران ، همکاران محترم هیئت مدیره  با توجه به اطلاعات دریافتی از اداره محترم رفاه پاسخگو ی شما عزیزان می باشند.ر                                   هیئت مدیره کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان