بستن
FA EN AR RU FR CHI

هزینه سفرهای زیارتی،سیاحتی درشش ماهه دوم سال(246)

هزینه سفرهای زیارتی،سیاحتی درشش ماهه دوم سال(246)


هزینه سفرهای زیارتی،سیاحتی درشش ماهه دوم سال(246)

(باسمه تعالی)

باطلاع میرساندسفرهای زیارتی ،سیاحتی درشش ماهه دوم سال 1396 به شرح ذیل اعلام میگردد.عزیزان محترم مشتاق بادردست داشتن شناسنامه،حکم کارگزینی،کارت ملی خودوفرد یاافراد تحت تکفل جهت معرفی به سازمان بازنشستگی استان ،به کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه فرمایند. 1- مشهدمقدس ازرشت         باسوبسید         410000تومان                 آزاد     740000تومان      حرکت ازرشت وبالعکس هتل های کیان،اطلس،آفتاب شب 2- کیش                                 /////////     480000                       آزاد     810000 تومان       حرکت ازتهران              فقط صبحانه           هتل پارمیدا  

هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان