بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرداخت وام کانون دانشگاه ( 291)

پرداخت وام کانون دانشگاه ( 291)


 

پرداخت وام کانون دانشگاه ( 291)

      (( باسمه تعالی ))

باطلاع اعضاء صندوق وام کانون بازنشستگان ذیل الذکر دانشگاه میرساند جهت دریافت وام 25000000 ریالی صبح شنبه مورخ 1398/3/11به دفتر کانون دانشگاه مراجه نمایند.

آقایان: شاملو/پوررجبی/بینایی/پروری مقدم/ پوراشمنان/ شعبانعلی حسینی پور/ ابرچی/ علی جانی پور/ پشتیوان/حصنی/ خدابنده/خندان/راستکردار/شادمان/ احمدی آرا/پورمومن/ حسینی نسب ویشگاهی/ خیر اندیش/ علی عسگرلی/درزمان/ سهرابی/ علیپور/ کوهستانی/ تقی پور/ حق پرست/خیری/ کبیری/ تقوی/ پورمهدی/ جهانگیر وظیفه/ نوروزی /نعیمی/ /////// بامدادصوفی/تجربه کار/ پیله ور/ باباعلیان/ حجابی/ شفیعی/ نوروزی زاده .

هیئت مدیره کانون صنفی باز نشستگان دانشگاه گیلان