بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

استفاده ازتله کابین احرارلاهیجان (اطلاعیه 81)

استفاده ازتله کابین احرارلاهیجان (اطلاعیه 81)


استفاده ازتله کابین احرارلاهیجان (اطلاعیه 81)

باطلاع اعضاء محترم بازنشستگان دانشگاه گیلان میرساند.طبق هماهنگی های بعمل آمده بامدیرعامل محترم شرکت بام سبزلاهیجان،اعضاء محترم میتوانند باارائه معرفینامه جهت استفاده ازتسهیلات 50% تخفیف ویژه بلیط تله کابین وهمچنین ضمن  هماهنگی بامدیریت داخلی ازدیگرامکانات موجوددرمجتمع تله کابین استفاده نمایند.همکاران محترم وگرامی میتوانندجهت دریافت معرفینامه برای خودواعضاء خانواده به دفترکانون بارنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه نمایند.ر     

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان